เหล่าชีวิตที่เริ่มบรรเลงได้มาอยู่ที่นี่แล้ว
 
การเดินทางครั้งใหม่จะเริ่ม ณ บัดนี้
 
ท่ามกลางฤดูกาลที่ผันเปลี่ยน
 
ทุกครั้งที่ฤดูนั้นผ่านพ้น
 
พวกเราก็จะรอบรู้และเข้มแข็งขึ้น
 
ท่ามกลางเวลาที่ล่วงเลยไป
 
ความรู้สึกที่ได้ทิ้งไว้นั้น
 
ยังลืมเลยว่าได้ลืมมันไปหมดแล้ว...
 
เมื่อยามล้มเหลวจึงได้รู้สึกถึงความโดดเดี่ยว
 
แต่พวกเราที่ได้มาพบกันมิใช่อยู่ตัวคนเดียว
 
ความรู้สึกที่ปลดปล่อยออกมา
 
กลายเป็นความรู้สึกที่มากล้น
 
ดวงตาที่คลอน้ำตาจะเปลี่ยนชะตากรรม
 
เสียงหัวใจที่เต้นฝ่าความมืด จะทำให้เราได้พบกัน
 
ภายใต้ร่มเงาแห่งความเจ็บปวดเดียวกัน...
 
แค่ชอบก็เลยเอามาลง =.=
บ๊ายๆ

edit @ 12 May 2011 12:29:28 by ArcanumZz

Comment

Comment:

Tweet

ก้าวต่อไป อย่าได้แคร์สายตาใคร

#1 By Buttymon on 2012-04-28 03:03